Prasa Bruderer BSTA  60-93B2

Wdrożenie w firmie PPHU BOMAR – Marek Bogdanowicz innowacji produktowych i procesowych opartych na wynikach własnych prac B+R. Wdrożone zostały produkty: płyty montażowe do gniazd pojedynczych i podwójnych.


Automat Bihler RM 40K 

W wyniku realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacji w obszarze tłoczonych detali metalowych dedykowanych branży elektrotechnicznej” do oferty produktowej firmy wdrożone zostały nowe szybkozłącza bez śrubowe do gniazd siłowych oraz listwy prądowe do gniazd pojedynczych.


Prasa Bruderer BSTA 510-110B2

Wdrożenie w firmie PPHU BOMAR – Marek Bogdanowicz innowacji produktowych i procesowych opartych na wynikach własnych prac B+R. Wdrożone zostały udoskonalone produkty: listwy prądowe do gniazd podwójnych oraz listwy uziemienia shuko do gniazd.


Prasa Bruderer BSTA 510-110B2

W wyniku realizacji projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności PPHU BOMAR Marek Bogdanowicz poprzez wdrożenie innowacji produktowej” firma wdrożyła do swojej oferty produktowej następujące udoskonalone detale metalowe:


Automat Bihler RM 40K

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Tłoczenie realizujemy poprzez procesy wykrawania dokładnego i kształtowania materiałów w postaci taśm i blach, za pomocą tłoczników jednoczesnych lub wielotaktowych, na prasach mechanicznych, hydraulicznych.


Inne maszyny

  • prasy minośrodowe o nacisku od 15-63T
  • prasy hydrauliczne o nacisku od 40-60T
  • Automat Bihler RM40K
  • Bihler RM35 ze zgrzewarką srebra
  • prasy Bruderer o nacisku 30-60 ton

Materiały

– taśmy stalowe zimnowalcowane w grubościach od 0,1-2mm

– taśmy metali kolorowych i ich stopów (miedź, mosiądz, aluminium) w grubościach od 0,1 do 2mm