Produkty wykonywane w naszej firmie znalazły zastosowanie miedzy innymi w Elektrotechnice.

Wdrożone w wyniku realizacji projektu nr: RPZP.01.05.00-32-W026/19 pn. „Wdrożenie w firmie PPHU BOMAR Marek Bogdanowicz innowacji produktowych i procesowych opartych na wynikach własnych prac B+R”


Pozostałe produkty: