Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowego rozwiązania płyty montażowej do gniazd pojedynczych i podwójnych”.

Cel projektu: zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych opartych na pracach badawczo-rozwojowych.

Beneficjent: PPHU „BOMAR” Marek Bogdanowicz


Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacji w obszarze tłoczonych detali metalowych dedykowanych branży elektrotechnicznej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych opartych na pracach badawczo-rozwojowych. Rezultatem projektu będzie nabycie maszyn i urządzeń służących wdrożeniu innowacji procesowych i produktowych oraz wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów, które zostały opracowane podczas prac B+R przedsiębiorstwa.


Całkowita wartość projektu: 2 995 296,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 000 000,00 zł.


Projekt pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowego rozwiązania płyty montażowej do gniazd pojedynczych i podwójnych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projekt pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowego rozwiązania płyty montażowej do gniazd pojedynczych i podwójnych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych opartych na pracach badawczo-rozwojowych. Rezultatem projektu będzie wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa udoskonalonych produktów dedykowanych w szczególności branży elektrotechnicznej.

Całkowita wartość projektu: 3 945 082,32 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 764 061,20 zł.


Projekt pod nazwą „Wdrożenie w firmie PPHU BOMAR Marek Bogdanowicz innowacji produktowych i procesowych opartych na wynikach własnych prac B+R” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych opartych na pracach badawczo-rozwojowych. Rezultatem projektu będzie nabycie maszyn i urządzeń służących wdrożeniu innowacji procesowych i produktowych oraz wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów, które zostały opracowane podczas prac B+R przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 4 127 005,47 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 845 408,95 zł.


Projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności PPHU BOMAR Marek Bogdanowicz poprzez wdrożenie innowacji produktowej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie w produktach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Bezpośrednimi rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowej oraz procesowej, wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 3 394 800,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 518 000,00 zł.